زندگینامه حضرت هُوشَع  (علیه السلام)
حضرت هُوشَع (ع) که بود؟

حضرت هوشَع (علیه السلام) از پیامبران الهی است که بر قوم بنی اسرائیل مبعوث گردید. نام حضرت هوشَع (ع) در قرآن کریم نیامده، ولی در انجیل برنابا با تلفظ «هُوشَع» و در کتاب هوشع نبی (علیه السلام) با تلفظ «هُوشَع» از او یاد شده است.(1) در انجیل برنابا آمده است که حضرت هوشَع (ع) امیر سِبطِ نفتالی بود (2) و محل اقامت او در نزدیکی کوه کَرمِل (در شمال غربی فلسطین).پایگاه احادیث و روایات معصوم ( ع ) منبع : پایگاه احادیث و روایات معصوم ( ع ) |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی منبع : |زندگینامه حضرت هُوشَع (ع) یکی از پیامبران الهی
برچسب ها : حضرت ,هوشَع ,علیه ,السلام ,علیه السلام ,انجیل برنابا ,تلفظ «هُوشَع» ,حضرت هوشَع ,پیامبران الهی